A2o architectuur respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen.

Wij verzamelen op drie manieren persoonsgegevens op onze website:

  • Door middel van cookies worden er geanonimiseerde persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website. Zo vinden wij het interessant om te weten welke pagina’s en artikelen veel gelezen worden. Dat helpt ons om te bepalen over welke onderwerpen we nog meer kunnen publiceren. Tenslotte gebruiken we tools (zoals Google Analytics) voor analytische doeleinden, zoals het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek. Zie hier voor het privacy beleid van google analytics.
  • Wanneer u op deze website een formulier invult (contactformulier) verzamelen wij uitsluitend – de door u ingevulde – persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.
  • Als u iets toegestuurd wilt krijgen vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

De website wordt beheerd door A2o architectuur. Op grond van de Wbp is A2o architectuur verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens vindt u hier.

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens – bij voorkeur – indienen door een e-mail te sturen naar info@atweeo.nl. Hierbij vragen wij u om ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt). Wij zullen daarna op korte termijn, maar uiterlijk binnen twee weken, contact met u opnemen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2018. A2o architectuur behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.